Auteursrecht

Auteursrechten beschermen uw werk

Volgens de auteurswet is het auteursrecht “het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld”.

KONINGS Trademarks zorgt ervoor dat auteursrechten op uw werk wordt beschermd.

Het auteursrecht ontstaat automatisch

De auteursrechten ontstaan zodra het Werk is gemaakt, bijvoorbeeld een foto of een schilderij. Er zijn verder geen formaliteiten nodig om auteursrechten te registreren.

Bescherming van uw werk

KONINGS Trademarks kan het volgende voor u verzorgen:

  • Advies over auteursrecht bescherming
  • Behandeling van conflicten
  • Overdracht van auteursrechten
  • Overeenkomsten
  • Licenties