Een merk registreer je bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), of het merkenbureau van de Europese Unie (EUIPO

Het indienen van een merk is voor de meeste mensen geen alledaagse bezigheid en kan lastig zijn om zelf te doen. KONINGS Trademarks kan je daarbij helpen. Dan weet je zeker dat het goed gebeurt!

Onderscheidend vermogen

Het merkenbureau stelt hoge eisen aan een merk. Bij gebrek aan onderscheidend vermogen kan het merkenbureau een merk zelfs weigeren. Bij weigering worden de indieningskosten niet terugbetaald!

Waren en diensten

De waren en diensten waarvoor het merk gebruikt gaat worden moeten correct en duidelijk worden aangegeven in de merkindiening. Onjuiste en/of onvolledige waren- en dienstenomschrijving geeft gebrekkige merkbescherming.

Onderzoek

Alvorens een merk te registreren en te gebruiken is het raadzaam om onderzoek te doen in de merkenregisters om na te gaan of het merk beschikbaar is voor registratie en het gewenste gebruik. Het is immers mogelijk dat er reeds een ouder identiek of sterk gelijkend geregistreerd merk bestaat voor identieke of soortgelijke waren en diensten. Deze oudere merkhouders kunnen een oppositie indienen tegen het jongere merk op basis verwarringsgevaar.

Probleemloze merkregistratie

Konings Trademarks brengt mogelijke risico’s tijdig in kaart, zorgt voor een correctie merkindiening en verzorgt het gehele registratieproces. Hierdoor neemt de kans op een probleemloze merkregistratie significant toe.

Sta sterk met een geregistreerd merk!