Opmerkelijk is dat de European Medicines Agency (EMA) niet spreekt over “Trade Marks” maar over “Invented Names”. Wel is een eis van EMA dat er maar één en dezelfde Invented Name voor een geneesmiddel mag worden gebruikt in alle 27 lidstaten van de Europese Gemeenschap. Een afwijkende merknaam in bijvoorbeeld Spanje mag dus niet. Bij de wederzijdse erkenningsprocedure mag dat wel. Echter, vaak kiezen farmaceutische bedrijven voor de Centrale procedure via EMA omdat dit een snellere procedure is. Ook blijkt in de praktijk dat EMA gemiddeld 50% van de ingediende merknamen afkeurt op basis van mogelijk gezondheidsrisico voor verwarring met andere goedgekeurde namen voor geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap.

 

Als EMA van de vier ingediende namen er drie voorlopig goedkeurt kan de merkhouder zelf bepalen welke van de drie namen het wordt. Ook is het mogelijk beroep in te dienen tegen een afwijzing of een nieuwe naam ter vervanging aan te bieden. Na voorlopige goedkeuring van de merknaam kan het proces van gezondheidsgoedkeuring verder lopen. Het komt voor dat als later het gezondheidsdossier wordt goedgekeurd er toch nog een afwijzing komt van de merknaam omdat in tussentijd een ander geneesmiddel op de markt is gekomen met een naam die te veel op de merknaam lijkt. In dat geval is het mogelijk om snel een al voorlopig goedgekeurde back-up naam te kiezen voor het geneesmiddel om niet al te veel tijd te verliezen. Een afwijzing van een merknaam op het laatste moment geeft extra logistieke problemen en extra kosten omdat de verpakkingen meestal al zijn gemaakt en nieuwe aangepaste verpakkingen moeten worden gemaakt.

Bij de ‘Federal Drug and Food Administration’ (FDA) in Amerika is goedkeuring van merknamen van geneesmiddelen nog iets lastiger dan bij EMA en is het percentage afkeuringen van merknamen ook ongeveer 50%. Meestal wordt bij de FDA maar één merknaam tegelijk ingediend ter goedkeuring. Indien het merk wordt afgekeurd is beroep mogelijk, echter de kansen zijn klein dat het merk alsnog wordt goedgekeurd en de beroepsprocedure kan een behoorlijke vertraging opleveren van de geplande introductie van het geneesmiddel. Meestal wordt na afwijzing een nieuwe naam ingediend ter goedkeuring. In hoge nood, na een aantal afwijzingen wat geen uitzondering is, kan een bedrijf besluiten om twee merknamen in te dienen. Voordeel hiervan is dat de FDA naar twee namen tegelijk kijkt en er een hogere kans is dat een van de twee merknamen wordt goedgekeurd. Nadeel is dat het bedrijf geen voorkeur kan uitspreken voor één van beide namen.