Denk aan de waarde van een merk, bijvoorbeeld COCA-COLA. Dit merk is ongeveer $ 60 miljard waard. Denk aan de kracht van een merk, bijvoorbeeld APPLE, dat wereldwijd bekend is. Denk aan de leeftijd van een merk, bijvoorbeeld het merk Douwe-Egberts, dat wel meer dan 250 jaar oud is.

Actualiteiten en trends zijn:

 • bedrijven innoveren continu en er zijn merken nodig voor nieuwe producten en diensten.
 • Er is een toenemende belangstelling door MKB-bedrijven voor Intellectueel Eigendom (IE)
 • Er is een toename van digitalisering van de maatschappij, bijvoorbeeld steeds meer webshops en websites van bedrijven op het internet
 • Er is een toenemende juridisering van de maatschappij. Bedrijven eisen steeds vaker hun rechten op bij merkinbreuk. Merkinbreuk wordt snel opgemerkt via het internet.
 • MKB-bedrijven verzuimen om hun merk vast te leggen of te registreren.

Van latent naar concreet:

 • Belang van Intellectueel Eigendom (IE) wordt te laat of niet onderkend
 • Er is een latente behoeft bij MKB-bedrijven voor bescherming van IE
 • Investeerders eisen borging IE bescherming van MKB-bedrijven
 • MKB-bedrijven hebben behoefte aan strategisch partnership IE

Konings Trademarks biedt:

 • Strategisch partnership op IE-gebied en merken in het bijzonder
 • Holistische aanpak
 • Preventieve niet-conflict gerichte aanpak
 • Denken vanuit het ondernemerschap
 • Kostenefficiënt anno 20015

Resultaten:

 • Geen extra onkosten
 • Stevig juridisch fundament
 • Sterker staan in potentiële conflicten in de toekomst
 • Voorkomen is beter dan genezen