Sommige ondernemers denken dat hun bedrijfsnaam voldoende bescherming geeft met een handelsnaamregistratie bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat is niet het geval. Onder handelsnaam verstaat de handelsnaamwet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Een handelsnaam is niet bedoeld om de naam van uw product, dienst, of logo te beschermen. Een merkregistratie doet dit wel. Een merkregistratie is geldig in de hele Benelux en niet alleen in de regio waar uw bedrijf is gevestigd. Met een merkregistratie kunt u veel makkelijker optreden tegen oneerlijk gebruik van uw bedrijfsnaam, bijvoorbeeld in domeinnamen of Google Adwords.