Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) gaf een voorlopige weigering voor het teken VAN TILBURG voor o.a. kleding in klasse 25. De reden voor weigering was de volgende:

Het teken VAN TILBURG is beschrijvend. Het kan immers dienen tot aanduiding van plaats van herkomst van de in klasse 25, 28 en 35 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE.

Namens mijn client, van Tilburg Mode & Sport B.V. ben ik in beroep gegaan tegen de voorlopige weigering.

In 1999 heeft het Europese Hof van Justitie in het zogenaamde Chiemsee-arrest bepaald dat een geografische naam niet als merk kan dienen, als de benaming door het publiek als herkomstaanduiding wordt of kan worden opgevat. Echter, een geografische benaming kan als merk worden ingeschreven, indien zij door het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden omde waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die andere onderneming te onderscheiden.

VAN TILBURG is afgeleid van de achternaam Van Tilburg. De familie Van Tilburg heeft na ruim 65 jaar Van Tilburg Mode & Sport doen uitgroeien tot de grootste zelfstandige modewinkel in Nederland. Het merk VAN TILBURG voor waren en diensten in klasse 25, 28 en 35 is o.a. door jarenlang gebruik en intensieve marketing en reclame ingeburgerd in Nederland en België. Door de opgebouwde naamsbekendheid wordt VAN TILBURG daadwerkelijk als merk opgevat door het in aanmerking komende publiek.

Het in aanmerking komend publiek denkt bij VAN TILBURG aan de grootste zelfstandige modewinkel met vestigingen in Nistelrode, Ravenstein en Schijndel. Van Tilburg Mode & Sport heeft geen winkel in Tilburg. Het winkelende publiek dat geïnteresseerd is in kleding en sportartikelen associeert VAN TILBURG met een familiebedrijf Van Tilburg Mode & Sport B.V. Zij gaan naar de winkels van VAN TILBURG om kleding te kopen of kopen kleding via de online webshop www.vantilburgonline.nl

Tilburg is inderdaad een geografische naam en maakt onderdeel uit van het merk VAN TILBURG. Echter, mede door het voorzetsel VAN, zal VAN TILBURG worden geassocieerd met een achternaam en niet zozeer met een geografische naam. Het ligt niet voor de hand dat het daarvoor in aanmerking komende publiek zal aannemen dat kleding te koop bij VAN TILBURG afkomstig is uit Tilburg. Zeker gezien het feit dat VAN TILBURG meer dan 600 verschillende toonaangevend merken verkoopt. Gezien de inburgering en de combinatie met het voorzetsel ‘VAN’ met ‘TILBURG’ is het onwaarschijnlijk dat VAN TILBURG als plaats van herkomst ‘kleding afkomstig uit de plaats Tilburg’ wordt opgevat. Het publiek zal spreken van kleding afkomstig van VAN TILBURG of gekocht bij VAN TILBURG.

De achternaam VAN TILBURG heeft mijns inziens onderscheidend vermogen voor kleding en detailhandel met betrekking tot de verkoop van o.a. kleding, en waren en diensten in klasse 25, 28 en 35. VAN TILBURG is niet beschrijvend voor bovengenoemde waren en diensten.

Na grondige heroverweging heeft het BBIE gelukkig besloten de beslissing te herzien, mede op basis van de aangeleverde informatie over inburgering. Het merk VAN TILBURG is inmiddels ingeschreven in het merkenregister van de Benelux.

Het is dus oppassen geblazen bij het indienen van familienamen met daarin een geografische naam zoals VAN TILBURG. Deze zullen waarschijnlijk voorlopig worden geweigerd door het BBIE. Raadzaam is om, indien mogelijk, direct bewijzen van inburgering mee te sturen om de kans op inschrijving te vergroten.