Innoveren is onvermijdelijk voor economische groei. Dit biedt kansen. Maar door de veelheid van nieuwe ideeën en producten dat wordt aangeboden, lijdt het ook tot verdringing. En door de verregaande digitalisering zijn markten volledig ‘open’.

Ondernemers opereren al snel in een internationaal speelveld. Het beschermen van een merk is er niet gemakkelijker op geworden. Risico’s op merkinbreuk en daardoor reputatieverlies komen steeds vaker voor. Konings Trademarks heeft de juridische expertise om doorgroeiende en innovatieve bedrijven te ondersteunen:

  • bij het bouwen van sterke merken.
  • verkleinen risico’s op merkinbreuk en reputatieschade
  • vergroot het vertrouwen in en de goodwill van merken

Sta sterk met een geregistreerd merk: KONINGS Trademarks