Dit jaar heb ik de opleiding Legal Business Mediation gevolgd in Amsterdam bij Schonewille & Schonewille Legal Mediation. Via Business Mediation proberen twee partijen, die een zakelijk geschil hebben, samen een oplossing te zoeken voor hun zakelijk geschil. Dit gebeurt onder leiding van een mediator die op een onafhankelijke manier luistert naar beide partijen en vragen stelt in een gestructureerd mediationproces. De mediation verloopt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid en de partijen zoeken zelf een oplossing voor het geschil op basis van wederzijdse belangen.

Voorafgaand aan de mediation worden een mediation-overeenkomst getekend door partijen en mediator. Partijen kunnen tijdens de mediation worden bijgestaan door hun juridische adviseur. Als er een oplossing wordt gevonden die tegemoet komt aan de belangen van beide partijen wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld door de mediator. De overeenkomst is pas bindend als beide partijen de overeenkomst hebben getekend.

Het voordeel van mediation is dat beide partijen zelf de uitkomst van de mediation bepalen en dit niet overlaten aan een rechter die een uitspraak zal doen waarop de partijen verder geen invloed hebben. Mediation is snel, meestal een dag, en relatief veel goedkoper dan een lange rechtsgang. Het geeft snel rechtszekerheid, en verkleint snel het risico op een onvoordelige uitspraak van de rechter met alle gevolgen van dien. Mocht de mediation niet tot een vaststellingsovereenkomst leiden dan kan altijd nog naar de rechter worden gegaan.

De praktijk leert dat via mediation vaak een duurzame oplossing wordt gevonden waar beide partijen achter staan waardoor de onderlinge relatie tussen beide partijen sterk verbeterd.

Ook in vergevorderde rechtszaken wordt zakelijke mediation toegepast. Indien door partijen een zakelijke oplossing wordt bereikt is een rechtelijke uitspraak, op verzoek van partijen, niet meer nodig.

Indien u geïnteresseerd bent in zakelijke mediation wil ik u graag, vrijblijvend, meer informatie hierover geven. Ik kan, indien gewenst, op korte termijn als mediator optreden bij uw zakelijke geschil.