Houders van intellectueel eigendom kunnen licentienemers toestemming geven om hun rechten, bijvoorbeeld merkrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, modelrecht, octrooirecht, en databankenrecht, onder strikte voorwaarden te laten gebruiken. In ruil daarvoor krijgt de houder van het recht, als licentiegever, vergoedingen (royalty’s). Dat is een interessant businessmodel als bron van inkomsten.

VOORWAARDEN

In een schriftelijke licentie staan de voorwaarden waaraan de licentienemer moet voldoen om het intellectueel eigendom te mogen gebruiken. Bij merklicenties is het met name belangrijk dat de kwaliteit van het merk gewaarborgd blijft. In de licenties worden hiervoor kwaliteitscontroles en sancties opgenomen. Ook bepalingen zoals de duur van de licentie, in welk(e) land(en) de licentie geldt, voor welk type product(en), oplages, vergoedingen, juridische acties bij inbreuk, etc., worden in de licentie opgenomen.

EXCLUSIEF, NIET-EXCLUSIEF

Er zijn twee verschillende typen licenties: exclusieve- en niet-exclusieve licenties. In een exclusieve licentie krijgt de licentienemer het alleenrecht. Daaraan zijn vaak hogere vergoedingen verbonden. Bij niet-exclusieve licenties krijgen meerdere licentienemers het recht om bijvoorbeeld het merk te mogen gebruiken. Of mag bijvoorbeeld de licentiegever ook het merk zelf gebruiken in het gebied waar de licentie geldig is.

REGISTER

Een merk-, model, of octrooilicentie kan worden aangetekend in het merken-, model,- of octrooiregister. Dan is het voor derden zichtbaar wie de licentienemer is (derdenwerking). Gepubliceerd in “Magazine voor ondernemend Oss en omgeving”.